Международен транспорт и превоз на извънгабаритни товари, внос на товарни автомобили и строителна техника